לא מפחדים מבירוקרטיה: סוכנויות רכבים, כך תתנהלו נכון אל מול רשויות המס

כל עסק בישראל, כולל סוכנויות רכב, נתון למעקב של הרשויות האוכפות את חוק המיסוי במדינה. לכן, כל בעל עסק צריך להתנהל בצורה חכמה ומסודרת כדי לעבוד בראש שקט ובאופן חוקי. חוסר ידע או אי הבנה של אופן ההתנהלות מול רשויות המס עלול להיות מקור לנזקים ואף הפסדים לעסק. אילו רשויות מס פועלות בישראל? אילו דו"חות שנתיים יש להגיש מידי שנה, ומה זה ניהול ספרים? כל התשובות ומידע נוסף במאמר שלפניכם.

סוגי עסקים בישראל

נהוג לחלק את סוגי העסקים לפי קריטריונים חשבונאיים וקריטריונים של מיסוי. מאפיינים אלה מושפעים בין היתר מגודל העסק, מאפייני הלקוחות וגודל המחזור הכספי השנתי. סוגי העסקים הקיימים במדינה הינם:

 • עוסק פטור – עסק עצמאי בעל מחזור הכנסות שנתי נמוך מהרף שנקבע. פתיחת עוסק פטור מאפשרת הקלה בנושאי מיסוי ופטור מגביית מע"מ מלקוחות. חשוב לדעת שישנם עיסוקים אשר מנועים מעצם הגדרתם לפעול כעוסק פטור ללא קשר למחזור ההכנסות שלהם, כמו רופאים, פסיכולוגים, עורכי דין ועוד.
 • עוסק מורשה – עסק עצמאי בעל מחזור ההכנסות השנתי גבוה מהרף שנקבע. עוסק מורשה מחויב לגבות מהלקוחות שלו מע"מ.
 • חברה בע"מ – גוף עסקי בעל היקף פעילות גדול, הנעזר לרוב בניהול מקצועי כדי להקטין את הסיכונים העסקיים והכספיים המוטלים על הבעלים.

אודות רשויות המס בישראל ותחומי פעילותן

ישנן שלוש רשויות מס בישראל, אליהן צריך להגיש בקשה לפתיחת עסק:

 1. מע"מ – כל עסקה המתבצעת בישראל מחויבת במס ערך מוסף, למעט עסקאות של עוסק פטור. רשות המע"מ מפעילה חוליות ביקורת, אשר בוחנות מידי פעם את ההתנהלות העסקית ומוודאות את תקינותה.
 2. המוסד לביטוח לאומי – מתמקד בעיקר בעסקים גדולים. הביקורת נעשית על שכר, תוספות ובונוסים, אשר צריכים להיות מדווחים לביטוח לאומי לצורך קבלת החזרים וניכויים.
 3. מס הכנסה – בודק את התנהלות העסק בנושאים כמו ניהול ספרים, הגשת דו"חות שנתיים, דיווח על הוצאות ועוד.

 

 

דו"חות שנתיים שיש להגיש למס הכנסה

מידי שנה יש להגיש למס הכנסה את המסמכים הבאים:

 • דו"ח שנתי – הדיווח המרכזי שכל בעל עסק, חברה או עמותה נדרשים להגיש. הדו"ח מוגש במתכונת רשמית ובטופס אחיד, וכולל הצהרה על כל ההכנסות השנתיות של בעל העסק.
 • הצהרת הון – הצהרה המסכמת את רכושו של בעל העסק וההתחייבויות הכלכליות שלו. הצהרת הון ראשונית נעשית בסמוך להקמת העסק. מס הכנסה יכול לבקש הצהרה נוספת אחת למספר שנים לבחינת ההון שנצבר עם הזמן.
 • דו"חות כספיים – כל מי שחייב במס נדרש להציג דו"חות כספיים תקופתיים, כמו טופס הצהרה על סכומי המס שנוכו במקור, דו"ח שנתי להעסקת עובדים ועוד.

ניהול ספרים

כל בעל עסק צריך לנהל את ספרי החשבונות של העסק בהתאם להוראות ממס הכנסה. חשוב להקפיד על ניהול ספרים מסודר ובזמן על מנת למנוע בעיות רבות, עד כדי פסילת הספרים. תוכלו לקרוא מידע על ניהול ספרים באתר iCount. הוראות ניהול הספרים כוללות:

 • שתי שיטות להנהלת חשבונות – הנהלת חשבונות חד צידית רושמת את ההכנסות וההוצאות של העסק בספר תקבולים ותשלומים. מנגד, הנהלת חשבונות כפולה רושמת ומתעדת את כל הפעולות המתבצעות בעסק.
 • תיעוד בסיסי – מתייחס למסמכים שבעל העסק צריך להוציא או לשמור בהתאם לעסק ולהוראות החלות עליו, כמו הוצאת קבלה עבור כל תקבול, הוצאת חשבונית עבור כל עסקה, שמירת התיעוד הקשור לניהול העסק ועוד.

לסיכום

כדי להקים עסק בישראל יש להגיש בקשה למע"מ, המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה. סוגי העסקים במדינה הינם עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה. מידי שנה יש להגיש דו"ח למס הכנסה, וכן לאורך השנה יש לבצע ניהול ספרים בהתאם להוראות ממס הכנסה.

השארת תגובה